Asbestinventarisatie

Asbest

Het is en blijft toch een beetje de schrik van veel eigenaren van gebouwen, het moment dat er asbest aangetroffen wordt. De aanwezigheid van asbest komt naar boven als er een zogenaamde asbestinventarisatie gemaakt is, een inventarisatie die de voorbode kan zijn voor asbestverwijdering.

 

Onderzoek van een gebouw naar de aanwezigheid van asbest 

Een onderzoek van een gebouw naar de aanwezigheid van asbest, dat is wat een asbestinventarisatie precies is. De inventarisatie wordt uitgevoerd door iemand van een gecertificeerd bedrijf. Asbestinventarisatie moet antwoord geven op de vraag of er asbest aanwezig is en zo ja welke soort, op welke plaats en in welke staat.

 

Aan welke eisen moet een bedrijf voldoen

Naar aanleiding van de asbestinventarisatie en de risicoklassen wordt daarna vastgesteld aan welke eisen een bedrijf moet voldoen als de asbest verwijderd wordt. Tijdens de asbestinventarisatie wordt ook een risicobeoordeling verricht. Dan wordt het eventuele risico dat gebruikers van het gebouw lopen in kaart gebracht. Met die informatie wordt vervolgens beslist of onmiddellijke verwijdering noodzakelijk is of dat meer onderzoek noodzakelijk is.

 

Er zijn verschillende soorten asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie is nog best een behoorlijke klus. Er wordt deskresearch gepleegd, het gebouw wordt volledig geïnspecteerd en geanalyseerd. En inderdaad, van een gebouw moeten daadwerkelijk alle ruimten onderzocht worden. Verder worden de gezondheidsrisico’s nu en die na een sanering vastgesteld. Er zijn overigens verschillende manieren van asbestinventarisatie. De typeringen staat beschreven in het document SC-540. Alle bedrijven die zich bezighouden met inventarisatie moeten zich hieraan houden. Iets dat ook streng gecontroleerd wordt overigens.

 

In bepaalde gevallen wordt er een beperkte inventarisatie gehouden

In bepaalde gevallen wordt eerst een beperkte inventarisatie conform NEN 2991 uitgevoerd. Is dat het geval, dan wordt louter en alleen gekeken of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van de onderzoeksmethoden. Dit kleinere onderzoek kan worden gedaan in gebouwen die in bewoonde staat zijn en niet worden gesloopt. Ook dit onderzoek moet gerapporteerd worden.

 

Asbest is pas sinds 1993 verboden als bouwmateriaal

Moet een gebouw gesloopt worden en dient er asbest verwijderd te worden tijdens een verbouwing of renovatie, dan is een sloopmelding noodzakelijk. Indien asbest geheel of voor een deel verwijderd wordt, dan dient het inventarisatierapport er te zijn. Het is overigens vanaf 1993 verboden om asbest te gebruiken als bouwmateriaal. Omdat er heel veel huizen voor die tijd werden gebouwd, is asbest echter nog steeds een gespreksonderwerp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *